10 praktických nástrojov na myšlienkové mapy a ako na to..

Plánovanie, kreatívna činnosť, brainstorming, premýšlanie nad projektami a ďalšie myšlienkové pochody môžu byť uložené pomocou rôznych aplikácií a webových služieb.

Zaznamenávanie myšlienok a nápadov, ich prepojovanie s inými informáciami a  nápadmi, je veľmi dôležité ukladať, aby jednotlivec alebo skupina mali prehľad a udržali všetko potrebné vo svojom povedomí.

Tieto záznamy sa nazývajú myšlienkové mapy a na ich tvorbu už dnes existuje kopa sofistikovaných programov ako aj webových aplikácií, je možné prizvať viac účastníkov, nimi vytvorené mapy ďalej zdielať a veľa ďalšieho.

Mentálna – myšlienková mapa je veľmi jednoduchým spôsobom ako dostávať informácie do našeho mozgu a tiež ako ich dostávať z neho von – je kreatívnym a efektívnym spôsobom robenia si poznámok, ktorý doslova a dopísmena „mapuje“ naše úvahy.

Myšlienkové mapy fungujú na princípe prepojenia pravej a ľavej mozgovej hemisféry, pričom ľavá hemisféra uvažuje logicky a dominuje v nej riadenie a plánovanie, zatiaľ čo pravá hemisféra predstavuje tvorivú časť mozgu, kde sa tvoria naše sny a emócie.

Ľavú hemisféru využíva väčšina ľudí v stave vedomia ako hlavnú časť, avšak pre komplexné riešenie problému je potrebné využiť aj tú pravú, pretože jedine ich prepojením dokáže človek prebudiť svôj tvorivý potenciál, spojiť ho so znalosťou exaktných dát a objaviť tak nové originálne riešenie.

Myšlienková mapa toto prepojenie umožňuje vďaka kombinácii verbálnej časti a časti obrazovej. Graficky znázorňuje štrukturované dáta (kľúčové slová).

V jej strede je zaznamenaná hlavná predstava (téma), z ktorej sa rozvíjajú vetvy, ktoré sa ďalej členia na rôzne podskupiny (vetvy druhej, tretej, atd. úrovne), a tak sa táto štruktúra rozrastá do všetkých strán okolo hlavnej predstavy.

Pomocou čiar a šípok môžte naznačit vzájomné vzťahy medzi jednotlivými myšlienkami a určit tak ich miesto a postavenie v mape. Pri ich tvorbe sa tiež využívajú všakovaké symboly, značky, obrázky, farby a iné spôsoby zvýraznenia vzťahu alebo jednotlivých tém, ktoré užívateľovi pomáhajú ujasniť si ich dôležitost a prioritu.

Najväčší prínos myšlienkových map je v ich komplexnom zobrazení informácií usporiadaných do hierarchie, ktorá užívateľovi umožňuje sústredit sa ako na určitý predmet (predstavu, myšlienku), tak na štruktúru ako celok (súbor všetkých predstáv), takže mu umožní utriediť si myšlienky a ich vzájomné vzťahy a pripraví tak pôdu pre vyvodzovanie častokrát nečakaných záverov.

Okrem spomínaného štrukturovaného písania poznámok (napr. pri brainstormingu) bývajú mentálne mapy často využívané ako nástroj pri analýze a riešení problémov alebo ako pomôcka pri štúdiu, efektívnom plánovaní alebo riešení osobných záležitostí.

Výhody myšlienkovej mapy

 1. Pomáha procesu myslenia
  Myšlienková mapa pomáha jej užívateľovi dopracovať sa od zaznamenaného pôvodného nápadu, vďaka jej ďalšiemu rozvíjaniu a postupnému triedeniu myšlienok, až ku konkrétnym krokom nutným k jeho realizácii.
 2. Ponúka priestor k prehľadnému usporiadaniu informácií
  Poskytuje hierarchické usporiadanie informácií, ktoré užívateľovi naznačuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými témamy a umožňuje mu tak ľahšie odhadovať nové súvislosti ako v prípade klasického zoznamu, kde sú jednotlivé myšlienky zaznamenané tak, ako postupne prichádzali, a náznak súvislostí medzi nimi celkom chýba.
 3. Uľahčuje prepojenie nových informácií
  K existujúcej štruktúre sa dá ľubovolne pripojovať ďalšie myšlienky pripojením novej vetvy, bez toho aby sa narušila pôvodná hierarchia.
 4. Konkretizuje myšlienky a koncepty
  Tým, že si užívateľ svoje nápady a myšlienky graficky znázorní, uľahčí si tak ich začlenenie do systému, ľahšie ich pochopí v kontexte s ostatnými myšlienkami a následne je s nimi schopný ľahko manipulovať a používať ich.
 5. Pomáha sa sústrediť na jednu konkrétnu vec
  Mapy môžu užívateľovi pomôcť koncentrovať sa na dielčie myšlienky, a lepšie tak pochopiť celok.

Nástroje na tvorbu myšlienkových máp

Desktopové riešenia – zdarma

Desktopové riešenia – platené

Webové aplikácie

Hlavnou výhodou webových aplikácií je možnosť zdielania dát s ďalšími užívateľmi a prístup k súborom z rôznych počítačov.

>> Chcete pomôcť? Dohodnite si so mnou konzultáciu <<

Ukážky myšlienkových máp

myslienkova-mapa-1 myslienkova-mapa-2

myslienkova-mapa-3 myslienkova-mapa-4

myslienkova-mapa-5

Knihy:

TONY BUZAN – myšlenkové mapy

TONY BUZAN – myšlenkové mapy pro deti

HORST MULLER – myšlenkové mapy

MICHAL ČERNÝ – myšlenkové mapy pro studenty

TONY BUZAN – mentální mapování

TONY BUZAN – myšlenkové mapy v biznisu

Použité zdroje a ďalšie informácie

BUZAN, T. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007. 168s.

Mít vše hotovo: Co to vlastně je ta „majndmapa“ a k čemu se hodí?

Ilumine Training: Ukázky myšlenkových map

MindMapping: Basic introduction to mindmapping

MindMaps: Mentální a myšlenkové mapy

MujMac: Myšlenkové mapy

Toncar: Myšlenková mapa prakticky

Miroslav Lorenc: lorenc.info

 

>> Chcete pomôcť? Dohodnite si so mnou konzultáciu <<