3 jednoduché kroky ako správne komunikovať a zvýšiť tak predaje

3 Jednoduché kroky…

 1. Doručiť správu cieľovému publiku.
 2. Zaujať a pobaviť publikum a prezentovať seba ako uznávanú autoritu.
 3. Vyzvať cieľové publikum do akcie.

Bežné problémy, s ktorými sa stretávajú majitelia malých, stredných firiem, že sú presýtení všetkými tými možnostami, ktoré sa na internete ponúkajú a súvisia s online marketingom: webdizajn, ppc, blogovanie, online video, email marketing, seo, sociálne médiá..

Spoločné problémy brániace zvýšeniu predajov:

 • Nízka návštevnosť cieľového publika
 • Nedostatok pobavenia/zaujatia, vysoká miera odchodov z webstránok
 • Nízka konverzia do formulárov, newslettra
 • Slabá základňa ľudí zo sociálnych médií
 • Platená reklama nevytvára dostatočnú odozvu

Toto všetko smeruje k vysvetleniu, prečo daná firma nemá žiadnu marketingovú stratégiu alebo štruktúru ako, čo, kde správne robiť a komunikovať.

>> DOHODNITE SI ZDARMA TELEFONÁT <<

Marketingový lievik a ako správne zoradiť jednotlivé činnosti ( doručiť, zaujať, vyzvať ).

KLIKNITE NA OBRÁZKY:

marketingovy-lievik-1

marketingovy-lievik-2

 1. Prehodnodte všetky vaše aktivity v porovnaní s týmto lievikom.
 2. Nikdy nespustite reklamu, nepridajte post alebo nepošlite email bez toho aby ste použili filter v tomto lieviku.
 3. Vždy zvážte, že zmeriate aktivity v krokoch doručiť, zaujať, vyzvať/konvertovať pre každú časť obsahu alebo kampane, ktorú vypustíte do sveta.. Čísla neklamú..

 

>> CHCEM ZDARMA TELEFONÁT <<