10 praktických nástrojov na myšlienkové mapy a ako na to..

Plánovanie, kreatívna činnosť, brainstorming, premýšlanie nad projektami a ďalšie myšlienkové pochody môžu byť uložené pomocou rôznych aplikácií a webových služieb.

Zaznamenávanie myšlienok a nápadov, ich prepojovanie s inými informáciami a  nápadmi, je veľmi dôležité ukladať, aby jednotlivec alebo skupina mali prehľad a udržali všetko potrebné vo svojom povedomí.

Tieto záznamy sa nazývajú myšlienkové mapy a na ich tvorbu už dnes existuje kopa sofistikovaných programov ako aj webových aplikácií, je možné prizvať viac účastníkov, nimi vytvorené mapy ďalej zdielať a veľa ďalšieho.

Mentálna – myšlienková mapa je veľmi jednoduchým spôsobom ako dostávať informácie do našeho mozgu a tiež ako ich dostávať z neho von – je kreatívnym a efektívnym spôsobom robenia si poznámok, ktorý doslova a dopísmena „mapuje“ naše úvahy.

Myšlienkové mapy fungujú na princípe prepojenia pravej a ľavej mozgovej hemisféry, pričom ľavá hemisféra uvažuje logicky a dominuje v nej riadenie a plánovanie, zatiaľ čo pravá hemisféra predstavuje tvorivú časť mozgu, kde sa tvoria naše sny a emócie.

Ľavú hemisféru využíva väčšina ľudí v stave vedomia ako hlavnú časť, avšak pre komplexné riešenie problému je potrebné využiť aj tú pravú, pretože jedine ich prepojením dokáže človek prebudiť svôj tvorivý potenciál, spojiť ho so znalosťou exaktných dát a objaviť tak nové originálne riešenie.

Myšlienková mapa toto prepojenie umožňuje vďaka kombinácii verbálnej časti a časti obrazovej. Graficky znázorňuje štrukturované dáta (kľúčové slová).

V jej strede je zaznamenaná hlavná predstava (téma), z ktorej sa rozvíjajú vetvy, ktoré sa ďalej členia na rôzne podskupiny (vetvy druhej, tretej, atd. úrovne), a tak sa táto štruktúra rozrastá do všetkých strán okolo hlavnej predstavy.

Pomocou čiar a šípok môžte naznačit vzájomné vzťahy medzi jednotlivými myšlienkami a určit tak ich miesto a postavenie v mape. Pri ich tvorbe sa tiež využívajú všakovaké symboly, značky, obrázky, farby a iné spôsoby zvýraznenia vzťahu alebo jednotlivých tém, ktoré užívateľovi pomáhajú ujasniť si ich dôležitost a prioritu.

Najväčší prínos myšlienkových map je v ich komplexnom zobrazení informácií usporiadaných do hierarchie, ktorá užívateľovi umožňuje sústredit sa ako na určitý predmet (predstavu, myšlienku), tak na štruktúru ako celok (súbor všetkých predstáv), takže mu umožní utriediť si myšlienky a ich vzájomné vzťahy a pripraví tak pôdu pre vyvodzovanie častokrát nečakaných záverov.

Okrem spomínaného štrukturovaného písania poznámok (napr. pri brainstormingu) bývajú mentálne mapy často využívané ako nástroj pri analýze a riešení problémov alebo ako pomôcka pri štúdiu, efektívnom plánovaní alebo riešení osobných záležitostí.

Výhody myšlienkovej mapy

 1. Pomáha procesu myslenia
  Myšlienková mapa pomáha jej užívateľovi dopracovať sa od zaznamenaného pôvodného nápadu, vďaka jej ďalšiemu rozvíjaniu a postupnému triedeniu myšlienok, až ku konkrétnym krokom nutným k jeho realizácii.
 2. Ponúka priestor k prehľadnému usporiadaniu informácií
  Poskytuje hierarchické usporiadanie informácií, ktoré užívateľovi naznačuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými témamy a umožňuje mu tak ľahšie odhadovať nové súvislosti ako v prípade klasického zoznamu, kde sú jednotlivé myšlienky zaznamenané tak, ako postupne prichádzali, a náznak súvislostí medzi nimi celkom chýba.
 3. Uľahčuje prepojenie nových informácií
  K existujúcej štruktúre sa dá ľubovolne pripojovať ďalšie myšlienky pripojením novej vetvy, bez toho aby sa narušila pôvodná hierarchia.
 4. Konkretizuje myšlienky a koncepty
  Tým, že si užívateľ svoje nápady a myšlienky graficky znázorní, uľahčí si tak ich začlenenie do systému, ľahšie ich pochopí v kontexte s ostatnými myšlienkami a následne je s nimi schopný ľahko manipulovať a používať ich.
 5. Pomáha sa sústrediť na jednu konkrétnu vec
  Mapy môžu užívateľovi pomôcť koncentrovať sa na dielčie myšlienky, a lepšie tak pochopiť celok.

Nástroje na tvorbu myšlienkových máp

Desktopové riešenia – zdarma

Desktopové riešenia – platené

Webové aplikácie

Hlavnou výhodou webových aplikácií je možnosť zdielania dát s ďalšími užívateľmi a prístup k súborom z rôznych počítačov.

>> Chcete pomôcť? Dohodnite si so mnou konzultáciu <<

Ukážky myšlienkových máp

myslienkova-mapa-1 myslienkova-mapa-2

myslienkova-mapa-3 myslienkova-mapa-4

myslienkova-mapa-5

Knihy:

TONY BUZAN – myšlenkové mapy

TONY BUZAN – myšlenkové mapy pro deti

HORST MULLER – myšlenkové mapy

MICHAL ČERNÝ – myšlenkové mapy pro studenty

TONY BUZAN – mentální mapování

TONY BUZAN – myšlenkové mapy v biznisu

Použité zdroje a ďalšie informácie

BUZAN, T. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007. 168s.

Mít vše hotovo: Co to vlastně je ta „majndmapa“ a k čemu se hodí?

Ilumine Training: Ukázky myšlenkových map

MindMapping: Basic introduction to mindmapping

MindMaps: Mentální a myšlenkové mapy

MujMac: Myšlenkové mapy

Toncar: Myšlenková mapa prakticky

Miroslav Lorenc: lorenc.info

 

>> Chcete pomôcť? Dohodnite si so mnou konzultáciu <<

3 top dôvody prečo sa malí a strední podnikatelia strácajú v marketingu..

Pozrime sa na dôvody, prečo sa malí a strední podnikatelia trápia pri získavaní viac kontaktov a klientov z internetu.

Dôvod č.1: Nedávajú si jasné ciele

A teraz nemám na mysli ten štýl stanovenia si cieľov ala Tony Robbins.., že BOOM a dajte si takéto mega obrovské ciele, kde neviete ani ako sa k nim vôbec dopracovať. Mám na mysli celkom jednoduché ciele, čiže kde by ste chceli vidieť vaše podnikanie o 90 dní.

Väčšina malých a stredných podnikateľov má prístup k ich podnikaniu asi nasledovný – plávam si na šírom mori na člne a pátram, hľadám či sa niekde neobjaví ryba.., pričom nemám ani čas ani poriadny tím a vždy som v reaktívnom móde.. Pracujú na nesprávnych veciach a dokonca niekedy aj na správnych avšak v nesprávnu dobu.

A to je aj dôvod prečo sú potom presýtení, stresovaní resp. buďme celkom otvorený, strácajú nádej. Dovtedy, pokiaľ nebudete mať jasný a konkrétny cieľ, kde chcete aby vaše podnikanie bolo, tak budete vždy obeťou toho, čo sa vám stane. Takže sa treba dostať z jemného cruisingu k plnohodnotnej jazde.

Musíte si stanoviť jasnú cestu, takú, ktorá je výzvou, no zároveň je uskutočniteľná a udrží vás za volantom. Ciele vám dajú ČO, takže sa budete môcť sústrediť na to AKO. Ciele vám povedia, kam sa chcete dostať, takže budete tlačený/poháňaný sústrediť sa na to AKO sa tam dostať.

Jeden múdry muž raz povedal, že keď cestujete v nejakej krajine, tak potrebujete len 2 informácie: Kde ste teraz a Kam sa chcete dostať. Možno vám táto rada znie primitívne, no mne osobne sa tiež prilepila do hlavy, pretože keď sledujete svet podnikania, tak určite vidíte viacero firiem ako sa trápia či už týždne, mesiace a dokonca roky, pretože jednoducho nemajú určený jasný bod kam, že sa to chcú dostať (v daný týždeň, mesiac..).

Dôvod č.2: Nemajú dostatok času

Väčšina firiem strávi 90% času klikaním, hľadaním a skúšaním zistiť čo majú spraviť ďalšie, aby prilákali klienta do dverí svojej firmy.. A väčšina tohto času by mala byť práve venovaná na implementáciu a aktívnu aplikáciu namiesto zisťovania, že čo treba robiť a teda priamo tie dané veci/kroky urobiť.

Dôvod č.3: Sú presýtený technickými informáciami

Dnes je celkom bežné, že sme presýtený tonou informácií každý deň. Aké nástroje používame? Aký software? Čo počúvame? A stále viac a viac informácii je na  ceste k nám: nevhodné, zlé informácie, zavádzajúce informácie, skrátka príliš veľa informácie.. Keď som pred pár rokmi začínal podnikať, bol som často krát totálne zavalený informáciami.

Niekedy máte normálne pocit, že vám buchne hlava z toho všetkého. A stále ďalšie nástroje, kurzy, služby len prehlbujú ten pretlak. A väčšinou to boli nesprávne veci, pretože TIE správne veci – v správnom čase – robia ten obrovský rozdiel v podnikaní. Napr.  skúste sa dostať do bankového trezoru s kladivom.

Tak to totižto často robia niektoré firmy. Ak by mali správne nástroje, tak by to bolo 100 krát ľahšie a elegantnejšie, lenže keď nevieme, ktoré nástroje použiť, tak sa stratíme v pretlaku informácie, čoho výsledkom je snaha byť aspoň niekde s tým čo už máme. A práve kvôli týmto 3 dôvodom je dôležité vytvoriť si mapu, mapu krokov.

Čiže najprv si definujte kde sa vo vašom podnikaní nachádzate a čo sa snažíte docieliť. Najprv si musíme stanoviť teda bod A. Kde presne ste teraz? Ste startup alebo sólo podnikateľ? Ste malá, stredná alebo veľká firma, značka, ktorá si ešte „nevšimla“ svoj skutočný potenciál na internete?

Rozhodnime sa ako zistíme, aby nám bolo úplne jasné, čo presne by sme mali robiť aby naše podnikanie rástlo a čo presne by sme robiť nemali.

>> DOHODNITE SI ZDARMA TELEFONÁT <<

Ukážem vám to na 4 fázach podnikania:

Fáza 1 – predieranie sa na trhu

Máte nápad, no možno ste trošku frustrovaný a preťažený informáciami. Máte už aj určité predaje a snažíte sa dokázať si, že budete s nimi aj naďalej generovať peniaze. Máte aj určité zdroje na investovanie a používate celkom dosť svojho času (možno, že ste zároveň aj zamestnaný, popritom ako rozbiehate vaše podnikanie).

Snažíte sa veľmi poctivo naplno realizovať a rozbehnúť váš nápad. Nemáte moc ľudí, návštevníkov, prichádzajúcich na váš web. Takže sa vlastne predierate a veľmi snažíte dosiahnuť čokoľvek. Vaše predaje/objednávky sú nízke a nepredvídateľné.

KONAJTE:

Potrebujete rozvinúť vás nápad. Validovať sa na konkrétnom trhu. Zistiť trhový dopyt. Potrebujete si vytvoriť základný marketingový lievik. Potrebujte vedieť aké % návštevníkov vašich web stránok chce váš produkt resp. dokonca zistiť či máte správnych návštevníkov! Musíte váš nápad poriadne otestovať.

Fáza 2 – prežívanie

Časť návštevníkov sa stáva leadmi. Čiže získavate na nich email, alebo iný kontakt. No ešte si nie ste celkom istý. Ste vyčerpaný, no zároveň nadšený pretože vidíte potenciál.

Máte viac predajov a prvých klientov. Dokonca ste dali dokopy niekoľko služieb, produktov no aj tak prežívate. Nemáte veľkú kanceláriu a ani veľký tím ľudí, ktorý by vám pomáhal. A určite nemôžte vaše podnikanie nechať osamote.

KONAJTE:

Musíte sa propagovať. Musíte sa sústrediť na vytvorenie jednoduchého marketingového lievika použitím správnych frameworkov / štruktúr / kostier / konštrukcií a online nástrojov. A musíte to dať dokopy rýchlo, pretože je to najefektívnejší spôsob ako generovať kvalitné leady/potenc. klientov čo je nasledujúca fáza..

Fáza 3 – rozvíjanie

Akonáhle začnete zbierať leady a budete vedieť, koľko vám ich každý mesiac prichádza, tak ste vo fáze rozvíjania sa. Môžete sa pohybovať niekde na úrovni 10-50 000 Eur alebo viac za mesiac, máte už viac času, no ešte stále vás podnikanie môže veľmi zaťažovať, pretože ho neškálujete, resp. nevyužívate jeho potenciál úplne naplno.

KONAJTE:

Potrebujete sa zamerať hlavne na procesy – budovanie systémov a meranie výsledkov tak, aby ste mohli rýchlejšie škálovať, automatizovať a posielať návštevnosť na web z viacerých zdrojov. Môžete získavať klientov aj cez direkt maily, google ads, facebook ads reklamy avšak musíte sa zamerať na to aby vaše podnikanie bolo pripravené na rapídny rast.

Fáza 4 – ide sa skoro naplno

Ste v biznise už veľmi dlho a stal sa z vás skutočný profík. Pevne riadite vaše podnikanie a naplno ovládate tok leadov, čiže návštevníkov ako aj klientov.

KONAJTE:

Najprv sa naplno nadýchnite, doprajte si oddych, dovolenku a potom sa sústredte na ľudí s ktorými spolupracujete. Vašim hlavným cieľom by malo byť vytvorenie špičkového tímu ľudí tak, aby ste mohli vytvárať ďaľšie biznis partnerstvá, škálovať biznis, alebo vybudovať frenčízu a pod. V tejto fáze môžete opäť pokračovať v rozvíjaní marketingového lievika, resp, lievikov.

 

A ako ďalší krok potrebujete identifikovať bod B na vašej ceste a to v rozpätí 90 dní. Aké systémy musíte mať nahodené, nastavené vo vašom podnikaní a ako by mali vyzerať vaše predaje?

> DOHODNITE SI ZDARMA TELEFONÁT <<

Vypnite ten pretlak, dajte si informačnú diétu..

Druhým najväčším problémom prečo malí a strední podnikatelia nezvládajú marketing je ten, že zažívajú informačný pretlak. Väčšina z nich pristupuje k marketingu ako keby ste pili vodu z hasičskej hadice pod plným tlakom.

Konzumujeme blogy, podkasty, kurzy, knihy, nástroje, software, počúvame guruov, chodíme na semináre a čo tak vlastne robíme je len to, že nasávame stále viac a viac informácií a to potom zvyšuje nás stres, tlak a frustráciu.

Potrebujete zavrieť tu hadicu a prestať nasávať zlé a nevhodné informácie a začať robiť správne a presné kroky, ktoré skutočne váš biznis vyžaduje urobiť čo najkôr.

Stanovte si presný časový úsek a konkrétnu sumu peňazí a použite ich len na to, čo skutočne potrebujete na vašom webe, alebo v komunikácii dokončiť a nastaviť.

Prestaňte surfovať hore dole, po všelijakých facebook stránkach, blogoch, videách, ebookoch, powerpointoch, SEO, googloch a pod… Musíte sa skrátka zamerať len na takú stratégiu, ktorá vám funguje a dokončovať ju.

Čiže ako príklad si môžeme dať plný ruksak, ak potrebujete vyliezť na kopec
z bodu A do bodu B, tak s plným rukasom to bude určite oveľa ťažšie.. Treba ho preto odľahčiť a nechať v ňom len to čo je skutočne potrebné. Takže čo najkôr prestante robiť multitasking skákavé nasávanie informácií a sústreďte sa radšej na to, aby ste mali fokus ostrý a jasný ako lúč lasera na konkrétnu vec.

Jednoducho musíte prestať s nasávaním a dať si poriadnu informačnú diétu. Takáto akcia napr. znamená, že na 60 dní zameráte svoju pozornosť len na to, čo skutočne rozvíja vaše podnikanie, čiže buď prináša nové emaily do databázy,
alebo pomáha pretaviť už existujúcich záujemcov o vaše služby a produkty alebo vylepšuje procesy, ktoré používate.

Uvidíte, že výsledky vás ohromia. Budete skrátka chudnúť a robiť len to, čo je treba a nič iné.

Akonáhle si vyčistíte vašu myseľ, stanovíte jasné ciele, vyprázdnite batoh a začnete info diétu budete schopný vyhnúť sa ďalšiemu dôvodu, prečo trpí toľko malých a stredných podnikateľov online… a tým je nedostatok štruktúr/postupov/ tzv. WIREFRAMOV.

Zabudnite na pretechnizovanosť – držte sa jednoduchosti

Možno máte teraz otázku, a Maroš a čo je to ten framework? Je to jednoduché, framework je jasná a prehladná štruktúra/návod ako voláku konkrétnu vec urobiť, resp. ako sa dostať z bodu A do bodu B.

Príklad: Hodím vám na záhradu komplet rozobranú motorku a poviem, tak tu to máte, teraz to všetko poskladajte dokopy a odídte zo záhrady.. Nuž, bez návodu/manuálu to bude skutočne dosť zložité.

A to je aj dôvod, prečo to nie je vaša vina, že padáte v marketingu online.. resp aj offline.. V podstate u väčšiny podnikateľov neexistujú žiadne návody ako sa niekam dopracovať, a viac menej vznikajú za chodu.. Avšak ak je človek zamestnaný vo veľkej firme, tak tam návod je.. resp viete si ho vypýtať ak sa chcete na kariernom rebríčku postupne posúvať smerom hore.

Čiže nech už ste doktor, tréner, právnik, kouč, predajca, vždy sa dá vypracovať presný návod ako ísť krok za krokom, resp tréning, ktorý treba nasledovať. Chodíte do školy a na konci máte titul. Naučíte sa niečo opravovať, dostanente licenciu a pod.

A to, že veľa podnikateľov návod nemá je problém číslo 1.

Čo potrebujete vedieť: chýba vám jasná štruktúra. Ak nasledujete štruktúru/návod tak vám ukazuje presnú cestu z bodu A do bodu B a potom do bodu C atď.

Takže výsledkom bude krásny, čistý, prehľadný návod krok za krokom, čo presne treba spraviť namiesto toho skákať hore dole po tonách informácií a nevedieť si to potom všetko navzájom pospájať.

Odporúčam vám teda poriadne sa zamyslieť nad 4 fázami podnikania, ktoré som spomínal, čo vás najviac „zamestnáva“ a berie vám čas, pričom to vôbec nie je prioritou, čo všetko musíte nechať tak, aby ste mohli začať informačnú diétu.

A samozrejme musíte byť ochotný prijať nový pohľad na veci a to, že nutne potrebujete štruktúru/návod framework na viacero činností vo vašom podnikaní.

> CHCEM ZDARMA TELEFONÁT <<

3 jednoduché kroky ako správne komunikovať a zvýšiť tak predaje

3 Jednoduché kroky…

 1. Doručiť správu cieľovému publiku.
 2. Zaujať a pobaviť publikum a prezentovať seba ako uznávanú autoritu.
 3. Vyzvať cieľové publikum do akcie.

Bežné problémy, s ktorými sa stretávajú majitelia malých, stredných firiem, že sú presýtení všetkými tými možnostami, ktoré sa na internete ponúkajú a súvisia s online marketingom: webdizajn, ppc, blogovanie, online video, email marketing, seo, sociálne médiá..

Spoločné problémy brániace zvýšeniu predajov:

 • Nízka návštevnosť cieľového publika
 • Nedostatok pobavenia/zaujatia, vysoká miera odchodov z webstránok
 • Nízka konverzia do formulárov, newslettra
 • Slabá základňa ľudí zo sociálnych médií
 • Platená reklama nevytvára dostatočnú odozvu

Toto všetko smeruje k vysvetleniu, prečo daná firma nemá žiadnu marketingovú stratégiu alebo štruktúru ako, čo, kde správne robiť a komunikovať.

>> DOHODNITE SI ZDARMA TELEFONÁT <<

Marketingový lievik a ako správne zoradiť jednotlivé činnosti ( doručiť, zaujať, vyzvať ).

KLIKNITE NA OBRÁZKY:

marketingovy-lievik-1

marketingovy-lievik-2

 1. Prehodnodte všetky vaše aktivity v porovnaní s týmto lievikom.
 2. Nikdy nespustite reklamu, nepridajte post alebo nepošlite email bez toho aby ste použili filter v tomto lieviku.
 3. Vždy zvážte, že zmeriate aktivity v krokoch doručiť, zaujať, vyzvať/konvertovať pre každú časť obsahu alebo kampane, ktorú vypustíte do sveta.. Čísla neklamú..

 

>> CHCEM ZDARMA TELEFONÁT <<

8 ultra rýchlych tipov ako „ďakovať“ správne…

Som si istý, že už poznáte tzv. „ďakovacie stránky“ a používate ich aktívne na svojich webstránkach.. resp v komunikačných tokoch, ktoré máte vo vašom podnikaní.

Avšak využívate ich skutočne na plno?

Účelom správnej „ďakovacej stránky“ je napr.:

 • Poďakovať návštevníkovi, že mal záujem o váš zdarma ebook,
  video alebo prezentáciu
 • Poďakovat zákazníkovi, že si objednal tovar alebo službu
 • Ponúknuť ďalšiu službu v zvýhodnenej cene
 • Poprosiť ho o vyplnenie ankety
 • Merať objednávky alebo konverzný pomer

Ak na vašich ďakovacích stránkach nepoužívate možnosť ďalšej ponuky,
či už je to prosba o anketu alebo ponuka inej služby alebo tovaru,
tak sa pripravujete o OBROVSKÚ možnosť urobiť ďalší predaj..

>> DOHODNITE SI ZDARMA TELEFONÁT <<

Ako ponúknuť návštevníkovi ďalšiu ponuku alebo tzv. upsell, downsell?

Nejem McDonald, no jedna vec z hľadiska predaja je veľmi zaujímavá a síce, že v podstate nič nezarábajú na burgroch.. Mysleli by ste si, že áno lenže pravda je taká, že najväčší profit im prinášajú nápoje a hranolky.
Tie hranolky a nápoj sú vlastne upsell.. a je to presne to, čo tak rapídne mení ich príjmy.
V závislosti na tom, čo urobí návštevník vašej stránky mali by ste mu ponúknuť
niečo ďalšie, no pritom stále relevantné tomu, čo by mu pomohlo. Môže to byť
jemne odlišné od prvej veci, ktorú už od vás získal, no stále to musí byť niečo, čo ju dopľňa.
Napríklad:
Hneď ako sa dostal cez „landing page“ tzv. pristávacia stránka, alebo cez „sales page“ tzv. predajná stránka ponúknite mu druhú sales page.. Možno máte pocit, že ale veď si práve niečo kúpil, načo mu budem znovu niečo ponúkať..
Lenže práve to je tá finta.. keď už vám prejavil návštevník dôveru a kúpil vašu službu alebo tovar, stal sa z neho zákazník, a zrejme viete, že oveľa ľahšie je predať niekomu, kto už niečo u vás kúpil ako presvedčiť nového návštevníka ku kúpe..
Takže hneď po prvej objednávke (vloží sa do košíka) sa mu zobrazí ďalšia stránka so špeci ponukou práve v ten deň. Napr.: Keďže už vás zaujal tovar X, len dnes máme per vás špeciálnu ponuku pre tovar Y, alebo možno sa vám zíde dvakrát XX.

Pričom samozrejme necháme zákazníkovi aj možnosť odmietnuť takúto ponuku. Potom už len dokončí objednávku prvého produktu a je to vybavené.
Čiže nikdy a myslím tým naozaj nikdy mu neukážte len webstránku kde bude napísane „ďakujeme za registráciu, ďakujeme že ste sa pridali do newslettra, ďakujeme za vašu objednávku“ a nič viac..

Ak návštevník prejavil záujem o zdarma ebook, čiže ak ešte nič nekúpil, tak logický ďalší krok je motivovať ho k otvoreniu peňaženky :), napr. tak, že mu môžete ponúknuť vstupný kurz, alebo hodinovú konzultáciu, ktorá má nižšiu hodnotu, čiže je pre človeka veľmi ľahké ju akceptovať.
Keďže už si stiahol váš zdarma ebook, alebo video, tak prejavil svoj záujem takže nasledujúca stránka a jej obsah by mal vychádzať z toho, čo ste mu ponúkli.

Upsell alebo tzv vyšší predaj 🙂

Nad predaj alebo upsell znamená, že ihneď potom ako sa návštevník stal zákazníkom mali by ste mu dať možnosť spoznať vaše služby a produkty ešte viac a preto mu ponúknete produkt/službu s vyššou cenou ako bol ten prvý.
Budete možno prekvapený, no časť ľudí, ktorý doverujú vašim produktom, si takúto ďalšiu ponuku objednajú. Samozrejme všetko závisí od toho ako im ju odkomunikujete na danej podstránke – veľmi dôležitý je text, a to ako sa k nim prihovoríte. Alebo môžete urobiť aj mini video s ponukou druhého produktu.
Downsell resp nižší predaj 🙂 potom znamená, že ak človek neprijal upsell, tak mu ponúknete lacnejší produkt a postupne uzavriete predajno komunikačný tok k vášmu produktu alebo službe.
 • V podstate môžete využívať niekoľko upsellov, downsellov alebo cross-sellov vo vašom komunikačno-predajnom lieviku, vďaka čomu maximalizujete šance pre získanie viac predajov.
 • Najväčšou výhodou tohto spôsobu ponuky ďalších produktov vo vašom predajnom lieviku je to, že vám umožňujú zautomatizovať časť vašich predajných procesov, vďaka čomu odbremeníte vás a váš tím a získate tak viac času na ostatné dôležité veci vo vašom podnikaní.
 • Automatizovanie týchto procesov tiež poskytuje super efektívny spôsob ako môžete segmentovať/rozdeliť váš email list/zoznam ľudí tak, že im ponúknete oveľa osobnejší prístup resp. follow up sekvenciu do budúcna.

Takže, čo robí úspešný upsell alebo downsell?

1. Poďakujte

Dajte ľudom najavo, že sú na správnej stránke a uistite ich, že už urobili správne rozhodnutie práve tým, že investovali čas a peniaze a prejavili tak záujem do vášho produktu alebo služby.

2. Majte jasno v tom, čo je hlavný cieľ

Majte veľmi jasno v tom, čo je ďalší logický krok na vašej predajnej ceste, po ktorej vediete potenciálneho zákazníka. Napr. ak ste návštevníka poprosili a vylnenie emailu výmenou za zdarma dokument/ebook alebo zdarma video sériu, tak by asi nebolo celkom normálne mu ponúknuť aby sa pridal do plateného kurzu, ktorý stojí 2000 Eur mesačne..  Takže vždy logicky navyšujte jednotlivé ponuky na komunikačno predajnej ceste 🙂
Ponúknite napr. mesačné poradenstvo v cene 50 Eur, alebo prednášku v hodnote 100 Eur a pod.

3. Ukážte obrázok produktu

Aj keď predávate produkt, ktorým je informácia, čiže nie je fyzický, nechajte si urobiť grafické obrázky toho čo ponúkate. Je to pre zákazníka vizuálne oveľa pútavejšie, ako len kus textu.

4. VSL – video predajný list 🙂

Predajný video text sa často používa práve na upsell stránkach a je to veľmi efektívny nástroj ako ponúknuť produkt alebo službu. Čiže video kde buď rozprávate a ukazujete prezentáciu alebo je vás priamo vidieť dokáže výrazným spôsobom zvýšiť vaše konverzie do predaja.

5. Rozdelte vašu hlavnú ponuku

Ďalšou veľmi efektívnou stratégiou je rozdelenie vašej „veľkej ponuky“ na viac menších častí a tie zabaliť ako samostatný produkt. Týmto spôsobom zákazník získa prirodzenú cestu k vášmu hlavnému produktu alebo službe a neskôr navýši jeho investíciu do vás.
Napr.: Učiteľ piána môže ponúknuť sériu video lekcií a Life kouč môže ponúknuť 30 minútovú štartovaciu hodinu.

6. Cena

Cena upsellov, downsellov býva rôzna, tu je zopár príkladov…

 • Prvotný mini produkt/služba by mal byť „neodmietnuteľný“, čiže s nízkou cenou medzi 10-40eur
 • Pomocou týchto mini ponúk, sa nesnažíte generovať obrovský profit..
 • Je to spôsobo ako si budete budovať veľmi hodnotný zoznam klientov a zákazníkov do budúcna
 • Koľko by ste zaplatili za to, aby ste získali zákazníka?
 • Toto vám môže pomôcť v tom, akú cenu si zvolíte pre váš „mini“ produkt alebo službu
 • A naopak pri upselli ide o to zvýšiť hodnotu na transakciu na zákazíka,  takže každá pridaná hodnota je len bonusom.

7. Výzva k akcii tzv. call to action

Tak ako vaša pristávacia stránka, tak aj predajná stránka musí mať jasnú priamočiaru a presvedčivú výzvu k akcii. Napr. môže to byť vyplnenie údajov do objednávky alebo stlačenie tlačítka s potvrdením, zaslanie darčeka, pridanie do newslettra.

8. Objednávkovy formulár

Majte váš objednávkový alebo optin formulár na rovnakej stránke. Môžte tiež použiť one click upsell – jednoklikovú objednávku cez tlačítko ak už máte detaily kreditnej karty vášho zákazníka – ak vám ich dal už pri prvom objednaní.

Takže ak vytvárate predajný lievik.. uistite sa, že „ďakovacia stránka“ nebude hovoriť len „ďakujeme“. Využite možnosť ponuky výrazne zlepšiť váš predajno komunikačný tok a zvýšite tak vaše predaje a prevediete návštevníka, záujemcu alebo zákazníka k ďalšiemu logickému kroku.

Ak sa chcete posunúť ďaľej na ceste vášho podnikania, dohodnite si ZDARMA TELEFONÁT a prediskutujeme spoločne vašu stratégiu.

>> CHCEM SI DOHODNÚŤ ZDARMA TELEFONÁT <<

Enter your text here...

6 krokov k vytvoreniu kvalitnej odšťavovacej stránky

Vaša webstránka by mala byť najlepším makačom a aktívom vášho biznisu, mala by získavať zákazníkov a zvyšovať vám zisk.

Ak je správne používaná, tak by mala fugnovať ako dokonalý zamestnanec, uľahčujúc vám život a pomáhajúc vám zlepšovať váš biznis.

Mala by:

 • Generovať  zoznam ľudí
 • Cieliť na ideálneho zákazníka alebo tzv. „Avatara“
 • Návštevníka viesť po správnej ceste..
 • Hovoriť mu akú akciu má presne urobiť
 • Fungovať ako výklad v kvalitnom obchode
 • Predstaviť váš biznis a reprezentovať vašu značku
 • Nasledovať „horúcich“ záujemcov a uistiť sa, že na vás nezabudnú

Toto sú dôležité súčasti tvorby záujemcov a následné predstavenie biznisu v správnom poradí krokov.. A ich pretavením v zákazníkov, ktorý sa budú vracať.

Veľa majiteľov roznych podnikaní verí, že pre dlhodobý úspech je potrebné privádzať na ich webstránky stále viac a viac návštevníkov a zvyšovať tak počet ľudí na ich stránkach.

Avšak ak váš web nerobí dobre svoje robotu a nepretaví týchto návštevníkov na záujemcov a zákazníkov, tak nebude rásť ani vaše podnikanie ani zisk.

Preto je extrémne dôležité predtým ako sa zameriate na zvyšovanie návštevnosti poriadne, vedieť kto je váš zákazník a ako k nemu máte komunikovať.

Je veľmi veľa spôsobov ako zvyšovať konverziu na webstránke, viete o nich?

PAMATAJTE: Väčšina podnikateľov využíva potenciál ich webu len na 30%.

Využívate všetky výzvy k akcii, pop up mini okná, jasné cesty zákazníka, blogy, fóra, sociálne stránky, videá, máte nakreslené všetky kroky?

Ak nie, tak je správny čas pridať tieto aktíva k vášmu webu.

Najlepší spôsob ako začať je vytvorenie tzv. jednostránkového webu, ktorý obsahuje taký materiál, ktorý naviguje ľudí k urobeniu konkrétnej činnosti.

Ukážka:

squeeze-ukazka

Toto nie je miesto, kde preťažíte návštevníkov tonou informácií, kde vysvetľujete do podrobna váš biznis, vaše produkty alebo služby príliš detailne…

Toto je priestor kde musíte mať tak perfektne napísaný text, že ponúkate presne informáciu, ktorú vaša cieľovka aj chce počuť, pričom im dáte veľmi jasnú výzvu k akcii – čiže čo a kde majú urobiť.

Toto je presne miesto kde sa sústredíte ako oko sokola na kroky, ktoré zvyšujú konverzie a neskôr aj počet klientov.

1. Vaše výzvy k akcii

Dobrým miestom na začiatok, keď budete dávať dokopy vašu jednostránkovú stránku 🙂 je výzva k akcii.

Keď ľudia pristanú na webstránke tak väčšinou chcú urobiť určitú akciu, no niekedy nevedia, že čo to akciou je – až dovtedy pokiaľ im to nepoviete.

Ak si vaši noví záujemci nesťahujú „návnadu“ alebo sa neregistrujú na konzultáciu po telefóne, tak je to zrejme pre to, že ste sa ich na to neopýtali…

Vyberte si dve hlavné akcie, ktoré chcete aby ľudia urobili, keď navštívia vašu stránku (zavolať priamo na firmu, prihlásiť sa na ebook/dokument/newsletter/video sériu), a potom sa uistite či texty a tlačítka, ktoré máte na stránke sú skutočne efektívne a privedú návštevníkov k tej akcii, ktorú chcete aby urobili.

Skúšajte červené alebo oranžové tlačítka, dokonca niekedy fungujú aj ružové alebo fialové (zavisí od segmentu/produktu) aby ste vzbudili reakciu od ľudí.

Ukážka:

squeeze-ukazka2

2. Pop up formulár alebo auto pop up

Možno sa vám zdá, že popup okienka sú maličkou súčasťou pri generovaní email listu avšak fungujú skutočne výborne. A hlavne v dnešnom svete mobilov, tabletov.

Čím vlastne sú? Spúšťacie popupy sú malé boxy, ktoré sa otvoria/vybehnú zo strany na určitej stránke. Ponúknu vám možnosť stiahnuť si materiál/návnadu alebo sa vás pýtajú na vyplnenie ankety, alebo dokonca na to aby ste ešte neopustili stránku, pokiaľ si neprečítate 3 tipy ako XY 🙂

Ukážky:

popup

popup2

Možno, že už ste zažili negatívne pocity z týchto popupov, pretože od prírody sú rušivé.. podstata je v tom nepoužívať ich extrémne často a na veľa miestach a vyrušovať tak návštevníkov stránok. Radšej ich používajte prirodzene a vždy s informáciou, ktorá bude zaujímavá a užitočná.

Urobte krok ďaľej…

3. Design a umiestnenie

Váš web musí byť rozoznateľný a vhodne graficky nakombinovaný aby podporil vašu značku a zároveň by mal obsahovať funkčné prvky, ktoré navigujú človeka správnym smerom.

Návštevníci a tiež tí čo sa registrovali pomocou emailu by mali ihneď vedieť, že kde sa ocitli a čo majú kde urobiť.

spoznajsamseba

Verím, že váš biznis vnímate profesionálne a že chcete druhým ľudom skutočne slúžiť a pomocť vďaka čomu budete potom aj profitovať.

4. Myslite na texty

Ak máte príliš veľa textu na webe, môže to ľudom prekážať, preto ho predýchajte a pridajte obrázky, videá a ďalšie grafické prvky, ktoré uľahčia jeho čítanie. Ak máte naopak málo textu, tak nemusí byť už dostatočný aby človeku poskytol informácie, ktoré hľadá.

Uistite sa, že budú obsahovať…

 • Správny nadpis a podnadpis
 • Niekoľko tlačítok na „výzvu k akcii“
 • Text, ktorý má štruktúru – „problém, fakty/čísla, riešenie, čo urobiť ďaľej“

5. Follow up – sekvencia

Follow up znamená, že idete, resp. vediete ľudí po ceste, ktorú ste si vopred pripravili, že vediete človeka konkrétnymi krokmi až k objednávke. Toto je extrémne dôležité a veľmi veľa firiem na to stále zabúda.

Autoresponder vám bude posielať emaily, takže akonáhle od človeka získate email, budete mať už vopred nastavené ďalšie kroky, ktoré ho budú navigovať, resp. k ním dojde podľa toho, čo urobí daná osoba. Toto sa nazýva aj trigger.

emailova-sekvencia

Ak ešte nemáte auto posielač emailov, tak sa zamyslite akými presne krokmi chcete, aby človek po stránke išiel.

 • Môže to byť napr. kliknutie na tlačítko na domovskej stránke, ktoré pomôže dohodnúť si stretnutie, alebo telefonát. V tomto prípade môžete mať automatickú email sekvenciu, ktorá pripomenie človeku, že ho čaká dohodnutý telefonát alebo, že už sa blíži stretnutie, je to niečo podobné ako notifikácia v kalendári.
 • Môže to byť stiahnutie ebooku, pdfka, powerpoint prezentácie, ktoré neskôr povedie človeka ku kúpe produktu alebo služby. Toto sa dá pomocou autorespondéra urobiť celkom jednoducho a síce poslanie ebooku/pdf/ppt sa dá kompletne zautomatizovať, pričom daný ebook môže človeku prísť priamo na jeho email.

Keď implementujete tieto aspekty do vašich „odšťavovacích stránok“, tak získate nielen ďalšie kontakty do vašej databázy, no tiež povediete človeka po konkrétnej ceste.

Ak sa chcete posunúť ďaľej na ceste vášho podnikania, dohodnite si ZDARMA TELEFONÁT a prediskutujeme spoločne vašu stratégiu.

>> CHCEM SI DOHODNÚŤ ZDARMA TELEFONÁT <<